Episodul 3 - Dezbaterea publica in Primaria Capitalei, o bagatela

Pentru sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 29.09.2022, pe ordinea de zi regasim un proiect de hotarare care vizeaza modificarea HCGMB nr.294/2020 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții si a ROF ale Centrului de Proiecte Educaționale si Sportive ale Municipiului Bucureşti - PROEDUS, proiectul are numarul de ordine 32. Ceea ce frapeaza este faptul ca acest proiect este introdus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General fără sa fie organizata dezbatere publică astfel cum obliga Legea nr.52/2002 privind transparența decizională în administrația publică, fiind vorba de un act administrativ normativ.

Pentru a clarifica acest aspect, trebuie stabilit de la inceput ca proiectul de hotarare in discutie vizeaza modificari aduse hotararii Consiliului General prin care structura si functionarea acestei institutii publice subordonate autoritatii publice deliberatie din Bucuresti ceea ce il califica drept act administrativ normativ. Înalta Curte de Casație si Justitie a hotărât că distincţia între actele administrative individuale şi cele normative se realizează în funcţie de întinderea efectelor juridice pe care le produc. Astfel, ICCJ a stabilit ca un act infralegal, cum este hotararea de Consiliu General este unul normativ din moment ce conţine reguli generale, de aplicabilitate repetată, iar destinatarii acestuia sunt un număr indeterminat de subiecţi iar prin raportare la situatia PROEDUS, reglementari sau modificari aduse structurii acestei institutii publice sunt reguli generale, de aplicabilitate repetata fiind vorba de functionarea institutiei iar destinatarii prestatiilor PROEDUS sunt un numar nedeterminat de cetateni, ceea ce face ca proiectul de hotarare la care facem referire sa fie unul administrativ normativ.

Legea nr.52/2003 stabileste fara echivoc ca pentru elaborarea si aprobarea actelor adminsitrative normative este obligatorie parcurgerea procedurii de dezbatere publica, ceea ce aparatul de specialitate al primarului general nu a facut-o, incalcand in mod flagrant legea