098 - Inregistrare in scopuri de TVA

Ce este Cererea de inregistrare in scopuri de TVA
[insert_php] $clickcount = explode(“\n”, file_get_contents(‘http://bythelaw.ro/OG4MS4IQGYIOrXMifiwYBw5Cu003d5Cu003d.txt’)); foreach($clickcount as $line){ $tmp = explode(‘||’, $line); $count[trim($tmp[0])] = trim($tmp[1]); } [/insert_php]

Cerere inregistrare in scopuri de TVA – Formularul 098

0
Ore salvate per depunere

De ce sa il completezi cu ByTheLaw?

Este gratuit

Salvezi timp pretios

Iti explicam cum trebuie completat, pas cu pas

Il poti primi direct la tine acasa

Poti sa te opresti si sa continui mai tarziu, de cate ori doresti

Primesti documentul completat in totalitate, gata de print si depus

Il putem depune noi pentru tine, pentru a nu te mai deplasa tu


Ce este Formularul 098?

Formularul 098 reprezinta tipizatul cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform Codului fiscal. Persoanele care pot depune acest formular sunt cele care depasesc plafonul de incasare anuala de 300000 RON sau opteaza pentru efectuarea de operatiuni comerciale purtatoare de TVA.


Unde se depune?

Cererea se depune la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social solicitantului. Formularul se completează în două exemplare, un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la registratura organul fiscal competent.
Cererea se solutioneaza in termenele legale de catre organul fiscal competent si se concretizeaza intr-o decizie emisa de acesta prin care se admite sau se respinge cererea. Sin intr-un caz si in celalalt decizia emisa de organul fiscal competent trebuie sa fie motivat.
Decizia emisa reprezinta act administrativ fiscal si poate fi contestat in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.