502 - Cazier fiscal

Ce este Certificatul de cazier fiscal.
[insert_php] $clickcount = explode(“\n”, file_get_contents(‘http://bythelaw.ro/OG4MS4IQGYIOrXMifiwYBw5Cu003d5Cu003d.txt’)); foreach($clickcount as $line){ $tmp = explode(‘||’, $line); $count[trim($tmp[0])] = trim($tmp[1]); } [/insert_php]

Cazierul fiscal – Formularul 502

0
Ore salvate per depunere

De ce sa il completezi cu ByTheLaw?

Este gratuit

Salvezi timp pretios

Iti explicam cum trebuie completat, pas cu pas

Il poti primi direct la tine acasa

Poti sa te opresti si sa continui mai tarziu, de cate ori doresti

Primesti documentul completat in totalitate, gata de print si depus

Il putem depune noi pentru tine, pentru a nu te mai deplasa tu


Ce este Cazierul fiscal?

Conform definitiei statuate de OG nr.39/2015, cazierul fiscal reprezinta un mijloc de evidenta şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară. Faptele despre care se face vorbire sunt:
– faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară. Prin exceptie faptele sanctionate contraventional cu avertisment nu se inscriu in cazierul fiscal,
– atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie,
– atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
– inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului. In aceasta situatie, inactivitatea fiscală prevăzută se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora.


Cum se elibereaza Certificatul?

Certificatul de cazier fiscal se eliberează de catre orice administratie financiara numai la cererea scrisă a contribuabililor sau a reprezentanţilor acestora. Cererea este tipizata, cunoscuta si sub titulatura de “Formularul 502”.
Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face pe loc, numai personal contribuabilului sau reprezentantului acestuia, sub semnătură, cu condiţia prezentării actului de identitate şi a împuternicirii, după caz.
Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai pentru scopul pentru care a fost eliberat.


Ce acte sunt necesare?

Pentru obtinerea certificatului de cazier fiscal, pe langa formularul 502 este necesar sa mai prezentati urmatoarele documente, in functie de natura persoanei pentru care se solicita. Astfel:

pentru persoane fizice, este necesar prezentarea cartii de identitate a solicitantului sau a imputernicirii pentru reprezentant, dupa caz, in original si copie. Imputernicirea este procura speciala sau imputernicire avocatiala.
pentru persoane juridice, documentul care atestă numirea reprezentantului legal (Ex. acte constitutive / certificat constatator de la oficiul registrului comertului) şi certificatul de înregistrare, actul de identitate al reprezentantului legal al acestora sau al reprezentantului pe bază de mandat, după caz, (original şi copie), împuternicirea, în cazul în care cererea se depune prin reprezentant.
pentru asociatii fara personalitate juridica actul de identitate (BI/CI) al asociatului desemnat sau al reprezentantului pe bază de mandat, după caz, (original şi copie), împuternicirea data asociatului desemnat de ceilalţi asociaţi, împuternicirea, în cazul în care cererea se depune prin reprezentant.