Contract de Comodat – Imobil

Ce este Contract de Comodat pentru Imobile
[insert_php] $clickcount = explode(“\n”, file_get_contents(‘http://bythelaw.ro/OG4MS4IQGYIOrXMifiwYBw5Cu003d5Cu003d.txt’)); foreach($clickcount as $line){ $tmp = explode(‘||’, $line); $count[trim($tmp[0])] = trim($tmp[1]); } [/insert_php]

Contract de Comodat

0
Ore salvate per generare
”0″
echo $count[‘comod’];[/insert_php]” text=”Documente generate” background_color=”#2c2e3d” numbers_color=”#00d4a0″ text_color=”#ffffff” icon_material=”f256″ icon_color=”#2c2e3d” icon_background_color=”#ffffff” icon_border_color=”#2c2e3d” hover_icon_color=”#2c2e3d” hover_background_color=”#00d4a0″ hover_numbers_color=”#ffffff” hover_text_color=”#ffffff”]
”0″
echo round ($count[‘comod’]*2);[/insert_php]” text=”Ore salvate in total” background_color=”#2c2e3d” numbers_color=”#00bcd4″ text_color=”#ffffff” icon_material=”f119″ icon_color=”#2c2e3d” icon_background_color=”#ffffff” icon_border_color=”#2c2e3d” hover_icon_color=”#2c2e3d” hover_background_color=”#00bcd4″ hover_numbers_color=”#ffffff” hover_text_color=”#ffffff”]

De ce sa il completezi cu ByTheLaw?

Este gratuit

Salvezi timp pretios

Iti explicam cum trebuie completat, pas cu pas

Poti genera cate contracte doresti

Poti sa te opresti si sa continui mai tarziu, de cate ori doresti

Primesti documentul completat in totalitate, gata de print si folosit

Iti putem oferi consultanta ulterioara, daca doresti


Ce este Contractul de Comodat?

Contractul de comodat este un contract real prin care o persoană numită comodant dă cu împrumut unei alte persoane numite comodatar un bun neconsumptibil pentru a se folosi de acesta în mod gratuit si pe o perioada determinata. Contractul este real fiindca este incheiat prin consimţământul părţilor, cu particularitatea că unele dintre obligaţiile care alcătuiesc conţinutul contractului, şi anume cele privitoare la conservarea, paza sau restituirea lucrului nu iau naştere sau nu devin exigibile decât în momentul predării lucrului.

Dupa cum reiese din definitia contractului de comodat, pe langa faptul ca este un contract real, acesta este esentialmente gratuit si unilateral.


Care este obiectul contractului de comodat si cum se incheie?

Comodatul poate avea ca obiect numai lucruri nefungibile (individual determinate), întrucât urmează să fie restituite în natură, în individualitatea lor. În mod excepţional, şi lucrurile consumtibile potrivit naturii lor pot fi considerate prin voinţa părţilor nefungibile şi individual determinate. În aceste cazuri, lucrurile nu sunt folosite potrivit destinaţiei obişnuite, ci la o altă destinaţie. Obiectul contractului de comodat îl poate forma orice lucru – mobil sau imobil – în măsura în care împrumutarea nu este interzisă prin norme speciale ori permisă numai în anumite condiţii.

Dreptul transmis
În temeiul contractului, comodatarul dobândeşte numai dreptul de folosinţă, devenind un simplu detentor precar, obligat la înapoierea lucrului. Pentru evitarea oricărei confuzii, legea precizează că proprietarul-comodant păstrează această calitate, cu toate consecinţele ce decurg din calitatea de proprietar (suportarea riscului pieirii fortuite).

Capacitatea părţilor
Pentru încheierea contractului, atât comodantul, cât şi comodatarul trebuie să aibă capacitatea (respectiv să îndeplinească toate condiţiile cerute de lege) pentru a încheia acte de administrare. Deoarece contractul nu este translativ de proprietate, comodantul poate să nu aibă calitatea de proprietar (uzufructuar, locatar, dar nu comodatar).

Contract de comodat - Genereaza Online